• Strony

  • Reklamy

Retroviridae – SIV(h)

Czynniki biologiczne – Grupa 1 – Bakterie – Bacilllus lentus, Grupa 3 – Wirusy – Retroviridae – SIV(h)
Do następstw o małej szkodliwości zalicza się urazy i choroby, które nie powodują długotrwałych dolegliwości i absencji w pracy. Są to czasowe pogorszenia stanu zdrowia takie jak niewielkie stłuczenia i zranienia, podrażnienia oczu, objawy niewielkiego zatrucia, bóle głowy.
Do mało prawdopodobnych zalicza się te następstwa zagrożeń, które nie powinny wystąpić podczas całego okresu aktywności zawodowej pracownika.

Reklamy